Trong suốt hơn 1 năm thành lập, BiPhone Shop chuyên cung cấp các sản phẩm giá đỡ điện thoại làm từ gỗ. BiPhone Shop đam mê chất liệu tự nhiên này. BiPhone Shop không phải chỉ sản xuất “sản phẩm bằng gỗ” và BiPhone Shop luôn tự hào về những sản phẩm gỗ mình tạo ra.

Lịch sử phát triển

Nguyễn Lương Tân
Makerting Director

Phạm Thị Hiền
CEO / Founder